SPEDYCJA MORSKA

Transport morski ze względu na swój charakter przeznaczony jest raczej dla towarów o większej masie i kubaturze. W stosunku do wagi i kubatury towaru jest on opcją dużo tańszą niż transport lotniczy jednak na minus przemawia tutaj czas trwania takiego transportu wynoszący od 3-7 tygodni w zależności od relacji. Jeżeli czas transportu nie jest dla Państwa kluczowym czynnikiem to transport morski może być bardzo wygodną formą transportu.

W zależności od wielkości ładunku transport morski dzieli się na transport pełnokontenerowy (FCL) oraz drobnicowy (LCL). Transport pełnokontenerowy jest znacznie szybszy od drobnicowego gdyż towar ładowany jest w magazynie nadawcy bezpośrednio do kontenera armatora i już po kilku dniach może zostać załadowany na statek. Transport drobnicowy wymaga skonsolidowania (połączenia) w jednym kontenerze Państwa towaru z innymi towarami płynącym do tego samego portu przeznaczenia a później również rozładowania całego kontenera w porcie docelowym co dodatkowo wydłuża czas transportu.

Podobnie jak w przypadku transportu lotniczego możliwa jest aranżacja wysyłki jedynie w relacji: port morski nadania – port morski odbioru, ale możemy tu również zająć się kompleksową obsługą ładunku polegającą na organizacji dodatkowo wszelkich formalności w kraju wysyłki i w kraju odbioru, tj. :

  • odbioru towaru z magazynu nadawcy i dostawa do portu morskiego lub dostawa z portu morskiego do magazynu odbiorcy,
  • zabezpieczenie towaru na czas transportu (paletowanie, foliowanie, taśmowanie itp.),
  • odprawa celna,
  • ubezpieczenie na czas transportu.

Transport morski organizujemy przez porty polskie (Gdynia, Gdańsk) jak i port morski w Hamburgu.

Współpraca tylko z wiodącymi i sprawdzonymi armatorami oraz monitoring przesyłki w trakcie trwania transportu gwarantuje pełną kontrolę nad powierzonym nam przez Państwa ładunkiem.